گزارش تصویری


افتتاح چندین پروژه مهم تولیدی و خدماتی در منطقه ویژه اقتصادی سرخس به بهره برداری رسید

1396/11/19

توضیحات : افتتاح چندین پروژه مهم تولیدی و خدماتی در منطقه ویژه اقتصادی سرخس به بهره برداری رسید.لینک خبر:

http://www.reo.ir/27119/NewsDetail

نظر شما