جستجو مزایده ها راهنما

موضوع تاریخ برگزاری انتخاب از تقویم
از تاریخ انتخاب از تقویم تا تاریخ انتخاب از تقویم
رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 شرکت کشت و صنعت انابد مزایده فروش کامیون کمپرسی 911 ، پژو پارس و موتورسیکلت 1395/12/10 1395/11/30 1395/12/10
2 شرکت کشت و صنعت انابد مزایده فروش کامیون کمپرسی 911 ، پژو پارس و موتورسیکلت 1395/12/10 1395/11/30 1395/12/10
3 شرکت کشت و صنعت انابد فروش تراکتور، ادوات کشاورزی و لوازم مازاد بر نیاز 1395/12/3 1395/11/23 1395/12/3
4 شرکت کشت و صنعت انابد فروش تراکتور، ادوات کشاورزی و لوازم مازاد بر نیاز 1395/12/3 1395/11/23 1395/12/3
5 شرکت کشت و صنعت انابد فروش تراکتور، ادوات کشاورزی و لوازم مازاد بر نیاز 1395/12/3 1395/11/23 1395/12/3
6 شرکت کشت و صنعت انابد فروش محصول زیره سبز 1395/6/3 1395/5/21 1395/6/4
7 شرکت کشت و صنعت انابد مزایده فروش محصول پسته (سر درختی) 1395/6/3 1395/5/21 1395/6/4
.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به سازمان اقتصادی رضوی می باشد