جستجو مزایده ها راهنما

موضوع تاریخ برگزاری انتخاب از تقویم
از تاریخ انتخاب از تقویم تا تاریخ انتخاب از تقویم
رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 شرکت کشت و صنعت اسفراین مزایده اقلام فلزی و آهن آلات ضایعاتی و تعدادیحلقه لاستیک فرسوده و لوازم مستعمل 1396/8/14 1396/8/1 1396/8/15
2 شرکت کشت و صنعت اسفراین مزایده فروش دانه هنوانه آجیلی 1396/6/21 1396/6/2 1396/6/20
3 شرکت کشت و صنعت اسفراین فروش دانه هندوانه آجیلی 1396/5/17 1396/5/8 1396/5/15
4 شرکت کشت و صنعت اسفراین مزایده فروش خربزه 1396/4/18 1396/4/4 1396/4/18
.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به سازمان اقتصادی رضوی می باشد