جستجو مزایده ها راهنما

موضوع تاریخ برگزاری انتخاب از تقویم
از تاریخ انتخاب از تقویم تا تاریخ انتخاب از تقویم
رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه مزایده فروش ضایعات نوار تیپ ( آبیاری ) 1396/9/5 1396/8/24 1396/9/5
2 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه مزایده فروش چوب حاصل از قطاعی حدود 1170 اصله درخت زرد آلو 1396/6/5 1396/5/25 1396/6/5
3 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه مزایده فروش محصول خربزه جالیزه های چاه 41 و 43 1396/5/10 1396/5/3 1396/5/10
4 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه مزایده فروش محصول باغات سیب چاه 16 و چاه 20 1396/5/9 1396/4/20 1396/5/9
5 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه مزایده فروش محصول باغات آلو ، هلو و گلابی 1396/3/31 1396/3/23 1396/3/31
6 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه فروش محصول باغ زرد آلو 16 هکتار 1396/3/13 1396/3/3 1396/3/13
7 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه فروش ضایعات 1395/12/9 1395/12/2 1395/12/9
8 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه فروش ضایعات نوار تیپ ( آبیاری ) 1395/7/28 1395/7/17 1395/7/28
9 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه فروش محصول باغات سیب چاه 16و20 1395/5/20 1395/5/14 1395/5/20
10 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه فروش کاه و کلش اراضی مزرعه نمونه 1395/4/20 1395/4/10 1395/4/20
11 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه مزایده فروش محصول باغات هلو و آلو و گلابی 1395/3/30 1395/3/19 1395/7/30
12 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه فروش محصول باغ زرد آلو 16 هکتار 1395/3/8 1395/2/28 1395/3/31
13 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه فروش وسائط نقلیه و موتور سیکلت 1395/2/29 1395/2/19 1395/3/31
14 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه مزایده فروش ضایعات 1395/2/29 1395/2/19 1396/2/31
15 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه فروش ضایعات سبد گوجه فرنگی با مواد پلی اتیلن 1394/12/12 1394/12/5 1395/3/31
16 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه مزایده فروش ضایعات نوار تیپ ( نوارهای آبیاری ) 1394/10/30 1394/10/22 1394/10/30
17 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه فروش آلایش کشتارگاه مهر ماه 94 1394/6/29 1394/6/28 1394/6/31
.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به سازمان اقتصادی رضوی می باشد