جستجو مزایده ها راهنما

موضوع تاریخ برگزاری انتخاب از تقویم
از تاریخ انتخاب از تقویم تا تاریخ انتخاب از تقویم
رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی تمدید مزایده اقلام فلزی و آهن آلات ضایعاتی 1396/2/27 1396/2/18 1396/2/27
2 شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی مزایده اقلام فلزی و آهن آلات ضایعاتی 1396/2/14 1396/2/6 1396/2/17
.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به سازمان اقتصادی رضوی می باشد