جستجو مناقصه ها راهنما

موضوع تاریخ برگزاری انتخاب از تقویم
از تاریخ انتخاب از تقویم تا تاریخ انتخاب از تقویم
رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 شرکت کشت و صنعت انابد مناقصه خرید 1/200/000 متر نوار تیپ آبیاری 1395/7/5 1395/6/24 1395/7/5
2 شرکت کشت و صنعت انابد مناقصه خرید دستگاه سنترپیوت و لوله پلی اتیلن 1395/6/2 1395/5/21 1395/6/3
3 شرکت کشت و صنعت انابد مناقصه خرید نشاء خربزه 0نرسرینگ) 1394/12/6 1394/11/26 1394/12/6
4 شرکت کشت و صنعت انابد مناقصه انجام مراحل تکمیل استخر و خرید لوازم 1394/7/25 1394/7/11 1394/7/26
5 شرکت کشت و صنعت انابد خرید 1200 متر مکعب کود دامی گاوی 1394/6/21 1394/6/12 1394/6/22
.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به سازمان اقتصادی رضوی می باشد