جستجو مناقصه ها راهنما

موضوع تاریخ برگزاری انتخاب از تقویم
از تاریخ انتخاب از تقویم تا تاریخ انتخاب از تقویم
رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 شرکت کشت و صنعت اسفراین آگهی مناقصه خرید لوله جدار چاه 1396/6/29 1396/6/26 1396/6/30
2 شرکت کشت و صنعت اسفراین حمل خربزه به میادین میوه و تره بار به سراسر کشور 1396/4/18 1396/4/22 1396/4/25
.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به سازمان اقتصادی رضوی می باشد