جستجو مناقصه ها راهنما

موضوع تاریخ برگزاری انتخاب از تقویم
از تاریخ انتخاب از تقویم تا تاریخ انتخاب از تقویم
رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه تامین انواع کود و انواع سم 1395/11/11 1395/10/28 1395/11/11
2 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه تامین لوله جدار " 14 1395/11/11 1395/11/2 1395/11/11
3 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه اجرای عملیات پیاده سازی سیستم آبیاری قطره ای 1395/11/11 1395/11/1 1395/11/11
4 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه تامین سینی نشاء 1395/10/6 1395/9/28 1395/10/6
5 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه عملیات حفر 3 حلقه چاه 1395/10/6 1395/9/28 1395/10/6
6 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه تامین نوار تیپ 1395/10/1 1395/9/23 1395/10/1
7 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه تامین لوازم و تجهیزات آزمایشگاه کشت بافت 1395/9/29 1395/9/13 1395/9/29
8 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه تامین سیم های مفتولی 1395/9/28 1395/9/17 1395/9/28
9 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه تامین بستر گلخانه( پیت ماس / کوکوپیت / پرلیت ) 1395/9/22 1395/9/13 1395/9/22
10 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه تامین روغن ، واسکازین و سایر فرآورده های نفتی 1395/8/29 1395/8/18 1395/8/29
11 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه تامین توری ضد تگرگ باغات متراکم 1395/8/17 1395/8/4 1395/8/17
12 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه تامین خدمات حمل چغندر قند 1395/8/8 1395/7/27 1395/8/8
13 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه اجرای عملیات پیاده سازی سیستم آبیاری قطره ای 1395/8/8 1395/7/27 1395/8/8
14 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه تعمیرات گلخانه - نوبت دوم 1395/8/1 1395/7/24 1395/8/1
15 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه نویت دوم- تامین بوم آبیاری گلخانه 1395/8/1 1395/7/25 1395/7/29
16 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه تامین بوم آبیاری گلخانه 1395/7/17 1395/7/7 1395/7/17
17 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه ایاب و ذهاب کارمندان 1395/6/27 1395/6/17 1395/6/27
18 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه تعمیرات گلخانه 1395/6/27 1395/6/21 1395/6/27
19 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه تامین ستون بتنی و پایه بتنی باغات متراکم 1395/6/17 1395/6/9 1395/6/17
20 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه تامین خدمات برداشت ذرت علوفه ای به وسیله چاپر 1395/6/1 1395/5/25 1395/6/1
21 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه تامین سبد گوجه فرنگی 1395/6/1 1395/5/25 1395/6/1
22 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه تامین سم لاروین 1395/5/20 1395/5/14 1395/5/20
23 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه تامین ستون بتنی و پایه بتنی باغات متراکم 1395/5/17 1395/5/7 1395/5/17
24 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه تامین روغن ، واسکازین و سایر فرآورده های نفتی 1395/3/31 1395/3/19 1395/3/31
25 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه تامین خدمات تعمیر شافت و غلاف 1395/3/30 1395/3/18 1395/3/30
123
.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به سازمان اقتصادی رضوی می باشد