جستجو مناقصه ها راهنما

موضوع تاریخ برگزاری انتخاب از تقویم
از تاریخ انتخاب از تقویم تا تاریخ انتخاب از تقویم
رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه تامین خوراک پرسنل 1396/3/13 1396/3/3 1396/3/13
2 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه تامین خدمات حمل غلات 1396/3/13 1396/3/3 1396/3/13
3 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه تامین خدمات برداشت غلات به وسیله کمباین 1396/3/13 1396/3/3 1396/3/13
4 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه تامین خوراک پرسنل 1396/2/24 1396/2/19 1396/2/24
5 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه تامین نیروی انسانی بصورت مدیریت پیمان 1395/12/16 1395/12/8 1395/12/16
6 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه محدود ارائه خدمات بیمه نامه های اموال و شخص ثالث وسائط نقلیه و بیمه تکمیل درمان 1395/12/9 1395/12/2 1395/12/9
7 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه تامین شیر فلکه ، اتصالات فلزی ، چدنی و پلی اتیلن 1395/12/2 1395/11/18 1395/12/2
8 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه تامین انواع بذور گوجه فرنگی / ذرت /چغندر 1395/11/25 1395/11/17 1395/11/25
9 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه تامین لوله پلی اتیلن 1395/11/18 1395/11/9 1395/11/18
10 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه تامین انواع کود و انواع سم 1395/11/11 1395/10/28 1395/11/11
11 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه تامین لوله جدار " 14 1395/11/11 1395/11/2 1395/11/11
12 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه اجرای عملیات پیاده سازی سیستم آبیاری قطره ای 1395/11/11 1395/11/1 1395/11/11
13 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه تامین سینی نشاء 1395/10/6 1395/9/28 1395/10/6
14 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه عملیات حفر 3 حلقه چاه 1395/10/6 1395/9/28 1395/10/6
15 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه تامین نوار تیپ 1395/10/1 1395/9/23 1395/10/1
16 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه تامین لوازم و تجهیزات آزمایشگاه کشت بافت 1395/9/29 1395/9/13 1395/9/29
17 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه تامین سیم های مفتولی 1395/9/28 1395/9/17 1395/9/28
18 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه تامین بستر گلخانه( پیت ماس / کوکوپیت / پرلیت ) 1395/9/22 1395/9/13 1395/9/22
19 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه تامین روغن ، واسکازین و سایر فرآورده های نفتی 1395/8/29 1395/8/18 1395/8/29
20 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه تامین توری ضد تگرگ باغات متراکم 1395/8/17 1395/8/4 1395/8/17
21 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه تامین خدمات حمل چغندر قند 1395/8/8 1395/7/27 1395/8/8
22 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه اجرای عملیات پیاده سازی سیستم آبیاری قطره ای 1395/8/8 1395/7/27 1395/8/8
23 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه تعمیرات گلخانه - نوبت دوم 1395/8/1 1395/7/24 1395/8/1
24 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه نویت دوم- تامین بوم آبیاری گلخانه 1395/8/1 1395/7/25 1395/7/29
25 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه تامین بوم آبیاری گلخانه 1395/7/17 1395/7/7 1395/7/17
123
.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به سازمان اقتصادی رضوی می باشد