جستجو مناقصه ها راهنما

موضوع تاریخ برگزاری انتخاب از تقویم
از تاریخ انتخاب از تقویم تا تاریخ انتخاب از تقویم
رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه تامین نوار تیپ 1396/6/5 1396/5/25 1396/6/5
2 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه تامین دیوار خود ایستا 1396/6/4 1396/5/25 1396/6/4
3 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه تامین خدمات برداشت ذرت علوفه ای به وسیله چاپر 1396/6/1 1396/5/25 1396/6/1
4 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه تامین خدمات جرثقیل نصب و در آوردن پمپ های شناور و شافت وغلافتی ( کلیه چاههای مزرعه نمونه ) 1396/5/31 1396/5/21 1396/5/31
5 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه تامین بوم آبیاری گلخانه شماره دو 1396/5/30 1396/5/15 1396/5/30
6 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه تامین سبد گوجه فرنگی 1396/5/30 1396/5/15 1396/5/30
7 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه تامین انواع کود کشاورزی 1396/4/31 1396/4/22 1396/4/31
8 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه تامین سم لاروین 1396/4/24 1396/4/18 1396/4/24
9 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه تامین خوراک پرسنل 1396/3/13 1396/3/3 1396/3/13
10 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه تامین خدمات حمل غلات 1396/3/13 1396/3/3 1396/3/13
11 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه تامین خدمات برداشت غلات به وسیله کمباین 1396/3/13 1396/3/3 1396/3/13
12 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه تامین خوراک پرسنل 1396/2/24 1396/2/19 1396/2/24
13 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه تامین نیروی انسانی بصورت مدیریت پیمان 1395/12/16 1395/12/8 1395/12/16
14 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه محدود ارائه خدمات بیمه نامه های اموال و شخص ثالث وسائط نقلیه و بیمه تکمیل درمان 1395/12/9 1395/12/2 1395/12/9
15 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه تامین شیر فلکه ، اتصالات فلزی ، چدنی و پلی اتیلن 1395/12/2 1395/11/18 1395/12/2
16 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه تامین انواع بذور گوجه فرنگی / ذرت /چغندر 1395/11/25 1395/11/17 1395/11/25
17 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه تامین لوله پلی اتیلن 1395/11/18 1395/11/9 1395/11/18
18 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه تامین انواع کود و انواع سم 1395/11/11 1395/10/28 1395/11/11
19 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه تامین لوله جدار " 14 1395/11/11 1395/11/2 1395/11/11
20 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه اجرای عملیات پیاده سازی سیستم آبیاری قطره ای 1395/11/11 1395/11/1 1395/11/11
21 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه تامین سینی نشاء 1395/10/6 1395/9/28 1395/10/6
22 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه عملیات حفر 3 حلقه چاه 1395/10/6 1395/9/28 1395/10/6
23 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه تامین نوار تیپ 1395/10/1 1395/9/23 1395/10/1
24 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه تامین لوازم و تجهیزات آزمایشگاه کشت بافت 1395/9/29 1395/9/13 1395/9/29
25 موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه تامین سیم های مفتولی 1395/9/28 1395/9/17 1395/9/28
123
.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به سازمان اقتصادی رضوی می باشد