جستجو مناقصه ها راهنما

موضوع تاریخ برگزاری انتخاب از تقویم
از تاریخ انتخاب از تقویم تا تاریخ انتخاب از تقویم
رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 موسسه باغات آستان قدس رضوی مناقصه لوله و لوازم(اتصالات) مورد نیاز مؤسسه باغات آستان قدس رضوی 1396/8/23 1396/8/15 1396/8/24
2 موسسه باغات آستان قدس رضوی مناقصه سم اکسی کلرور مس 1396/8/23 1396/8/15 1396/8/24
.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به سازمان اقتصادی رضوی می باشد