گواهینامه ها/دستاوردها
کسب رتبه در رتبه بندی شرکتهای برتر
کسب رتبه در رتبه بندی شرکتهای برتر
مدیر برگزیده جهادی جمهوری اسلامی ایران
مدیر برگزیده جهادی جمهوری اسلامی ایران
شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
صادر کننده برگزیده استان در سال 1393
صادر کننده برگزیده استان در سال 1393
تندیس صادر کننده نمونه برتر محصولات غیر نفتی
تندیس صادر کننده نمونه برتر محصولات غیر نفتی
روز ملی صادرات
روز ملی صادرات
کسب گواهی تایید آزمون ادوات کشاورزی -محصول نشاکار 4 ردیفه
کسب گواهی تایید آزمون ادوات کشاورزی -محصول نشاکار 4 ردیفه
کسب گواهی تایید آزمون ادوات کشاورزی -محصول بسته بندی مکعبی بیلر 349
کسب گواهی تایید آزمون ادوات کشاورزی -محصول بسته بندی مکعبی بیلر 349
کسب گواهی تایید آزمون ادوات کشاورزی -محصول بسته بندی مکعبی بیلر 351
کسب گواهی تایید آزمون ادوات کشاورزی -محصول بسته بندی مکعبی بیلر 351
کسب گواهی CSQ
کسب گواهی CSQ
استقرار ویرایش جدید سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001:2008 و کسب گواهینامه از شرکت IMQ ایتالیا
استقرار ویرایش جدید سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001:2008 و کسب گواهینامه از شرکت IMQ ایتالیا
 گواهی تأییدیه مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در خصوص دستگاه کمباین برداشت برنج (مدل  4LZ-2.0) در سال 1392
گواهی تأییدیه مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در خصوص دستگاه کمباین برداشت برنج (مدل 4LZ-2.0) در سال 1392
 گواهی تأییدیه مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در خصوص دستگاه نشاء کار 6 ردیفه برنج (مدل  2ZF-6) در سال 1392
گواهی تأییدیه مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در خصوص دستگاه نشاء کار 6 ردیفه برنج (مدل 2ZF-6) در سال 1392
گواهی تأییدیه مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در خصوص دستگاه نشاء کار 4 ردیفه برنج (مدل  2ZF-4) در سال 1392
گواهی تأییدیه مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در خصوص دستگاه نشاء کار 4 ردیفه برنج (مدل 2ZF-4) در سال 1392
گواهی تاییدیه مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در خصوص دستگاه نشاء کار خود گردان برنج (مدل 2ZGQ-6) در سال 1392
گواهی تاییدیه مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در خصوص دستگاه نشاء کار خود گردان برنج (مدل 2ZGQ-6) در سال 1392
گواهی تاییدیه مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در خصوص دستگاه کمباین برداشت غلات (مدل 1055 I) در سال 1392 و تمدید آن در سال 1393
گواهی تاییدیه مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در خصوص دستگاه کمباین برداشت غلات (مدل 1055 I) در سال 1392 و تمدید آن در سال 1393
گواهی تأییدیه موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در خصوص دستگاه بیلر مدل T359
گواهی تأییدیه موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در خصوص دستگاه بیلر مدل T359
گواهی تأییدیه موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در خصوص سیستم های نوین آبیاری
گواهی تأییدیه موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در خصوص سیستم های نوین آبیاری
.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به سازمان اقتصادی رضوی می باشد