گواهینامه ها/دستاوردها
لوح تقدیر  از سوی وزیر صنایع
لوح تقدیر از سوی وزیر صنایع
لوح تقدیر از سوی رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی
لوح تقدیر از سوی رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی
کسب لوح واحد تمونه
کسب لوح واحد تمونه
تقدیر از سوی وزیر مسکن
تقدیر از سوی وزیر مسکن
کسب عنوان واحد نمونه صنعتی
کسب عنوان واحد نمونه صنعتی
کسب عنوان واحد نمونه صنعتی
کسب عنوان واحد نمونه صنعتی
کسب عنوان واحد نمونه صنعتی
کسب عنوان واحد نمونه صنعتی
.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به سازمان اقتصادی رضوی می باشد