گواهینامه ها/دستاوردها
اخذ لوح صادرکننده برتر از استاندار خراسان – ایران
اخذ لوح صادرکننده برتر از استاندار خراسان – ایران
اخذ لوح کارآفرین برتر از وزارت کار و امور اجتماعی ایران
اخذ لوح کارآفرین برتر از وزارت کار و امور اجتماعی ایران
اخذ لوح واحد صنعتی نمونه از سازمان صنایع و معادن ایران
اخذ لوح واحد صنعتی نمونه از سازمان صنایع و معادن ایران
اخذ لوح واحد صنعتی نمونه از سازمان صنایع و معادن ایران
اخذ لوح واحد صنعتی نمونه از سازمان صنایع و معادن ایران
اخذ لوح افتخارعالی برای برترین های تحقیق و توسعه خراسان
اخذ لوح افتخارعالی برای برترین های تحقیق و توسعه خراسان
اخذ لوح صادرکننده برتر از استاندارخراسان ایران
اخذ لوح صادرکننده برتر از استاندارخراسان ایران
اخذ لوح صادرکننده نمونه از رئیس کارگروه توسعه صادرات ایران
اخذ لوح صادرکننده نمونه از رئیس کارگروه توسعه صادرات ایران
تندیس  انجمن  تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران
تندیس انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران
تندیس بهینه سازی مصرف انرژی
تندیس بهینه سازی مصرف انرژی
تندیس صنعت برتر
تندیس صنعت برتر
.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به سازمان اقتصادی رضوی می باشد