معرفی شرکت


قند چناران

شرکت سهامی خاص قند چناران در سال 1334 با ظرفیت مصرف روزانه 350 تن چغندر تاسیس و در سال 1345 با نصب یک کارخانه 650 تنی ظرفیت آن به 1000 تن رسیده است . میزان 99.76 درصد سهام آن متعلق به آستان قدس رضوی میباشد . شرکت در تاریخ 24/5/1345 تحت شماره 627 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی مشهد به ثبت رسیده است که با انتقال پرونده ثبتی در تاریخ 21/06/86 به چناران شماره ثبت در دفتر اداره ثبت به 271 تغییر یافته است . فعالیت اصلی شرکت طبق اساس نامه هرگونه عملیات صنعتی و کشاورزی و بازرگانی که برای اداره و بهره برداری کارخانه قند لازم و مفید باشد و سایر فعالیتهای مجاز که فعالیت شرکت در سال مورد گزارش منطبق بر مفاد اساسنامه شرکت بوده است.
 

تلفن شرکت 2811 4612 051
  2812 4612 051
ریاست کارخانه 6538 4612 051
مدیر مالی 6539 4612 051
مدیر اداری 6815 4612 051
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات 8415 4612 051
مدیر کشاورزی 5932 4612 051
مدیر بازرگانی و فروش 6814 4612 051
دورنگار 2544 4612 051

آدرس: خراسان رضوی-شهرستان چناران-کارخانه قند چناران
کد پستی: 13169-93617
صندوق پستی: 1179-91775
پست الکترونیکی: ghand_chenaran@reorazavi.org
 

.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به سازمان اقتصادی رضوی می باشد