سرویس های دوره ای


سرویس محصول پس از تحویل:

با هدف جلب رضایت مشتریان و نیز پایش عملکرد محصولات پس از تحویل، به محصولات به شرح ذیل سرویس ارائه می گردد:

کمباین:

به کلیه کمباینهای تولیدی شرکت اعم از سبک، نیمه سنگین و سنگین یکبار در سال نخست سرویس رایگان ( سرویس اولیه )بدون درخواست و نیاز مشتری ارائه می گردد. سپس با درخواست مشتری در محدوده کارکرد 1200 ساعت یا یک بار در سال هرکدام زودتر فرا برسد سرویس ثانویه ارائه می شود .سرویس رایگان مطابق فرمهای سرویس اولیه و ثانویه کمباین ارائه میگردد. مشتریان می توانند از طریق مراجعه به نمایندگی های مجاز شرکت، ارسال فکس درخواست سرویس و یا تماس تلفنی با شرکت، نسبت به درخواست سرویس ثانویه رایگان اقدام نمایند. این درخواست برای کمباینهای بومی از طریق نمایندگی های منطقه خود انجام پذیرفته و برای کمباینهای مهاجر، درخواست به شرکت ارائه تا برنامه ریزی جهت ارائه سرویس توسط نمایندگی ها ، تعمیرگاه مرکزی و یا با نظر رئیس خدمات پس ازفروش در تعمیرگاه مجاز منطقه مربوطه صورت پذیرد. بدیهی است در طول مدت گارانتی (مطابق آئین نامه گارانتی شرکت) هر گاه که مشتری درخواست سرویس نماید، شرکت نسبت به ارائه سرویس رایگان اقدام می نماید.

بیلر:

به کلیه بیلرهای تولیدی شرکت، در محدوده گارانتی (مطابق آئین نامه گارانتی شرکت) تنها با درخواست مشتری، توسط شرکت کمباین سازی ایران سرویس رایگان ارائه می گردد. تعداد سرویس در دوره گارانتی محدودیت ندارد. نحوه درخواست همانند محصول کمباین می باشد.

.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به سازمان اقتصادی رضوی می باشد