دستور العمل نگهداری کمباین


قبل از شروع فصل کار

کمباین

قبل از شروع فصل برداشت باید کمباین کاملا آزمایش بشود چون کمباینی که از همه جهت قابل اطمینان باشد می تواند جلوی هزینه های گزافی را که در حین برداشت در اثر بروز نقص به وجود می آید بگیرد.

اگر در پایان فصل کار گذشته نسبت یه پاک کردن داخل و بیرون کمباین کوتاهی شده بایستی قبل از شروع به کار، پاک نمودن آن حتمی شود.

تسمه هایی را که برداشته بودید دوباره در جای خود مستقر نموده و تنظیم نمائید. زنجیرهای منتقل کننده نیرو را دوباره کنترل کرده و توجه کنید که الواتورهای دانه و برگشت کاملا تمیز باشند.کلاچها را تمیز کرده و فنر آنها را تنظیم نمائید.

دریچه های الواتور را ببندید،طبق دستورالعمل، کمباین را کاملا گریس کاری نمائید پس از کارهای فوق کمباین را با دور متوسط به مدت یکساعت روشن بگذارید و تمام قسمتهای بلبرینگ دار و یا متحرک را از نظر حرارت آزمایش کنید.

توجه:قبل از روشن کردن کمباین دقت کنید هوای کافی در انبار باشد و هرگز در محل سربسته کمباین را روشن نکنید.باد لاستیکهارا آزمایش کنید و سپس تمام جاهایی که دارای پین است را منترل کرده و دقت نمائید که خارهای مربوطه در جای خود قرار داشته باشند.

موتور

برزنت حافظ موتور و نوارهای کاغذی ، همچنین دریچه ها و کاغذهای چربی را که در روزنه ها قرار داده بودیم و مقدار آب رادیاتور را کنترل کرده و به وضع واشرها دقت کنید.

ضد یخ و مواد شیمیایی که در رادیاتور است بایستی در هنگام انجام کار نیز موجود باشد. اگر احیانا از روغن محافظ وارد روغن معمولی موتور شده باشد می توانید تا 25 ساعت کار از این روغن استفاده کنید. وسپس باید تمام روغن ها را با روغن معمولی عوض کنید.از باطری بازدید به عمل آورده و به وضع آب و اسید رسیدگی نمائید و در صورت لزوم شار‍‍ژ‍ نمائید.

نگهداری در آخر فصل کار

کمباین

حتی الامکان سعی شود که کمباین در محلی مسقف وخشک پارک شود.

کمباین را از داخل و خارج با دقت تمام بشوئید چون کاه و کلش هوا را جذب کرده و موجب زنگ زدن قسمتهای فلزی کمباین می شوند.

تمام تسمه ها را برداشته و با یکپارچه ای که به مواد قلیائی اغشته گشته، تمیز کرده و در محلی خنک و تاریک نگهداری نمائید تمام زنجیرهای منتقل کننده نیرو را تمیز کرده و با یک روغن غلیظ روغنکاری نمائید تا از زنگ زدن جلوگیری شود.

سیلندرهای حلزونی ، الواتورهای دانه و برگشت را تمیز نموده و دریچه های فوقانی و تحتانی الواتورها را باز بگذارید.

مخزن دانه و حلزونی تخلیه را با دقت تمیز کرده و تمام غربالها را پاک کنید.

فیدرهاوس را روغن کاری کنید که زنگ نزند.کمباین را طبق دستور گریسکاری خوب گریس زده و رزوههای تنظیم را روغن زده و فنرها را آزاد نمائید.روی کلاچ روغن بزنید.تمام قسمتهایی را که رنگ آن از بین رفته دوباره رنگ بزنید.

دستگاه درو را روی چهار پایه و یا چوب به طور افقی قرار دهید و یا دستگاه درو را در محل خشک به طور افقی جابجا کرده و بعدا دستگاه هدایت کلش کش را باز نمائید جکهای پلاتفرم که دیده می شوند خوب روغن زده و سعی کنید که در صورت امکان در داخل سیلندر قرار گیرند زیر کمباین را با چهار پایه و یا چوب ببندید تا فشار به لاستیکهای کمباین وارد نشود باد لاستیکها را خالی نکنید.اگر مجبور باشید که کمباین را در هوای ازاد نگهداری نمائید بایستی پس از بستن زیر کمباین چرخها را در آورده و در محل خشک و خنک نگهداری نمائید.

تمام نواقص و عیوبی را که کمباین دارد یاداشت نموده و قبل از شروع فصل کار به موقع جهت رفع نقص اقدام کرده و سفارشات لازم را نیز به موقع بدهید.

نمایندگیهای کارخانه در این موقع که کمباین پارک شده می توانند نسبت به رفع عیوب و تعمیرات لازم اقدام نمایند.

موتور

در موقعی که موتور به مدت مدیدی نباید کار کند سعی کنید قسمتهای فلزی آن را در مقابل زنگ زدن و سیستم سوخت رسانی را از ایجاد رسوب مواد مضر حفظ نمائید.

دستورات زیر را اجرا کنید:

رادیاتور را خالی کرده و با آب شستشو دهید و دوباره با مخلوط ضد یخ و آب پر کنید.

روغن موتور را موقعی که هنوز موتور خنک نشده است خالی کرده و فیلتر روغن را عوض کنید و دوباره با روغن موتور پر نمایید. قبل از اینکه مواد شیمیایی محافظ برای جلوگیری از آسیب دیدن قطعات داخل موتور به موتور بریزید موتور باید روشن باشد.

این ماده شیمیایی تحت عنوان (AR 41785) موجود است تحت شماره فوق علاوه بر مواد شیمیایی برای حفاظت موتور میبایست از نوار چسب و گیره نیز به شرح زیر استفاده کرد.

300 سانتیمتر مکعب ماده شیمیایی را با روغن موتور مخلوط کنید(موتور را لحظه ای روشن نمائید.)

*توجه: روغن مخلوط مذکور را در شروع فصل کار می توانید مجددا مصرف نمائید منتهی توجه داشته باشید که پس از 20 الی 25 ساعت کار ، آن را با روغن معمولی عوض نمائید.

مخزن دستگاه هیدرولیک را تخلیه کرده و با روغن تازه طبق دستورالعمل پر نمائید. برای این منظور آن را تقریبا با 50 سانتیمترمکعب ماده شیمیایی مخلوط نمایید.

با ک سوخت را تخلیه کرده و 150 سانتیمتر مکعب ماده شیمیایی به منظور حفاظ در باک خالی ریخته و سپس 10 لیتر سوخت به آن بیفزائید. موتور را روشن کرده و به مدت 15-20 دقیقه روشن نگهدارید تا این مخلوط کاملا وارد دستگاه سوخت رسانی بشود.

هنگام روشن بودن موتور تمام قسمتهای هیدرولیکی را چندین بار به حرکت در بیاورید. موتور را خاموش کرده 15-20 دقیقه صبر کنید تا موتور خنک شود.

از قسمت ورودی مانیفولد، هر سیلندر را معادل 35 سانتیمتر مکعب روغن پاشی نمائید و اهرم گاز را روی (ایست)قرار دهید.

توجه :سعی کنید در این حالی موتور روشن نشود وگرنه بایستی عملیات را مجددا تکرار نمائید پس از این که موتور با ماده محافظ آغشته شد نباید دیگر آن را روشن کرد.

توجه:ماده محافظ خاصیت گازی داشته و در صورت باز بودن دریچه مخزن از بین میرود.لذا سعی کنید دریچه ظرف و سایر قسمتهایی که باز هستند بسته شوند.

باک سوخت را دوباره پر نمائید.

باطری را پس از باز کردن در محل خشک و خنک نگهداری کرده و توجه کنید که یخ نزند هرماه باید از باطری کنترل به عمل آید و در صورت لزوم نسبت به شارژ آن اقدام کنید تا به صفحات آن آسیب وارد نیاید.

تمام جاهای باز موتور را با دریچه ویا کاغذ چربی دار بگیرید اگزوز را باز کرده و انتهای آن را ببندید.از نوارهای کاغذی ضخیم برای جا دادن در فرو رفتگی پولیها استفاده نمائید.

موتور را کاملا تمیز کرده و به آن ماده ضد زنگ بپاشید و سپس با یک برزنت غیر قابل نفوذ رویش را بپوشانید.

 
.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به سازمان اقتصادی رضوی می باشد