معرفی شرکت


شرکت معادن قدس رضوی سهامی خاص در تاریخ بیست و هشتم مرداد 76 به منظور اکتشاف ، تجهیز و بهره برداری از معادن و ایجاد صنایع وابسته در داخل و خارج از کشور تاسیس و به ثبت رسیده است . البته قبل از تاسیس شرکت معادن قدس رضوی شرکت تعاونی مدنی گرانیت قدس رضوی با دو معدن گچ کلاته سازنده و نمک سلطان آباد در بحث معدن فعالیت داشت که بعد از تاسیس این شرکت شرکت مذکور نحل و تمام دارائیهای و فعالیت شرکت مذکور به شرکت معادن قدس رضوی واگذار گردید.

شرکت گرانیت قدس رضوی نیز یکی دیگر از شرکتهای زیر مجموعه آستان قدس رضوی بوده که در تاریخ بیست و یکم فروردین 1369 به هدفت اکتشاف ، استخراج و بطور کلی تولید فرآوری انواع سنگهای گرانیت و دیگر سنگهای تزئینی تاسیس گردیده است بموجب صورت مجمع عمومی عادی مورخ بیست و پنجم اسفند 1381 شرکت گرانیت قدس رضوی و گزارش بازرس قانونی شرکت مذکور کلیه دارائیها اعم از منقول و غیر منقول و کلیه حقوق قانونی آن شرکت بر اساس قیمت دفتری منتهی به پایان سال مالی بیست و نهم اسفند 1381 به شرکت معادن قدس رضوی منتقل ، فعالیتهای شرکت گرانیت قدس رضوی متوقف و عملاً در شرکت معادن قدس رضوی ادغام گردد که از سال 1381 تا کنون شرکت معادن قدس رضوی فعال شده است .

.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به سازمان اقتصادی رضوی می باشد