معرفی شرکت


این شرکت براساس مصوبه درمورخ1381/04/09تغییر ماهیت مکانی داده ومحل فعالیت آن ازسرخس به محمدآبادتربت حیدریه انتقال داده شده است.درتاریخ1381/06/01مزرعه محمدآبادتربت حیدریه ازسازمان موقوفات وکشاورزی جنوب خراسان جدا و به عنوان یک واحدمستقل فعالیت خود را آغازنمود.

.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به سازمان اقتصادی رضوی می باشد