معرفی شرکت


شرکت مسکن و عمران قدس رضوی (سهامی خاص ) در تاریخ 22/03/1362 تحت شماره 2873 تأسیس و به ثبت رسیده است و در تاریخ 26/6/62 شروع به بهره برداری نموده است . مرکز اصلی شرکت خیابان دانشگاه جنب خیابان کفایی است .

فعالیت های شرکت بر طبق اساس نامه عبارتند از:

مشارکت و سرمایه گذاری و ساخت واحد های مسکونی ، غیر مسکونی و شهرک سازی در داخل یا خارج کشور

مشارکت و سرمایه گذاری جهت تهیه و تولید انواع مواد اولیه ساختمانی و احداث مجتمع های تولیدی مربوطه و تامین ماشین آلات از داخل یا خارج از کشور .

مشارکت و سرمایه گذاری و عقد قرارداد جهت انجام کلیه فعالیتها و کارهای عمرانی اصلی و فرعی و زیر مجموعه مرتبط به کلیه رشته های مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

اقدام به هرگونه عملیات بازرگانی دذاخلی و صادرات و واردات

مشارکت در هر نوع شرکت و موسسات انتفاعی یا غیر انتفاعی داخل و یا خارج از کشور

شرکت در مناقصه های داخلی و یاخارجی و تامین تجهیزات و ماشین الات پروژهها از داخل یا خارج از کشور و عقد قرارداد اجرا

عقد قراردادهای تسهیلات با بانکهای و موسسات اعتباری داخلی و خارجی

جذب اعتبارات داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری و فاینایس پروژه های داخلی و یا خارجی

صدور خدمات فنی و مهندسی

عقد قرارداد اجرای پروژه های بطریق طرح و نصب و ساخت بصورت EPC و در صورت لزوم سرمایه گذاری آن از منابع داخلی و یا خارجی

فعالیت در زمینه استخراج و اکتشاف و پیمانکاری معادن و همچنین تملک ، تولید و فرآوری مصالح معدنی و سنگی برای پروژه های عمرانی و نیز خرید و فروش و صادرات و واردات آن

.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به سازمان اقتصادی رضوی می باشد