مأموریتمدیریت شرکت حمایت از نیروهای کارآمد و افزایش توان علمی و عملی آنان ، انتخاب سطح تکنولوژی مناسب ، سیستم های نوین مدیریتی ، همگام شدن با نیازهای متنوع بازارهای داخلی و خارجی و تکمیل سبد محصولات را در برنامه ها و اهداف در نظر داشته و جهت پر بازده نمودن نیروها و افزایش سودآوری و تامین نیاز مشتریان داخلی و خارجی و افزایش رضایت آنان گام برخواهد داشت . هدف از فعالیت های ما تولید و بسته بندی محصولات ، بهبود چرخه تولید ، فعالیت دربخش صنعت ، اشتغال زایی و ایجاد فرصت شغلی است . فرآیندهای شناسایی شده در سطح سازمان و تعامل های تعریف شده و نحوه ارتباط فرآیندها در حوزه راهبرد و رهبری شرکت و رسیدن به درجات بالای عملکردی شرکت موثر است صاحبان سهام ( آستان قدس رضوی ) وجه تمایز شرکت با سایر سازمان های خصوصی در حوزه وابستگی و تعلق است .

.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به سازمان اقتصادی رضوی می باشد