چشم انداز


·         تعامل موثر بین المللی با پالایشگاه­های معتبر پالایش نفت خام، جهت مشارکت تولید محصول

·         سازماندهی سیستم اجرایی و مالی مناسب جهت بازرگانی نفت خام و فرآورده های نفتی در خارج و داخل کشور

·         ایفای نقش اتصال بین مراکز تولید فرآورده­های نفتی و مصرف کنندگان نهائی در شرایطی که امکانات مالی مناسب تامین نگردیده است

·         ایجاد دفتر ( دفاتر ) خارج از کشور با کمک همکاران و شرکای خود، به منظور انجام تعامل فعال بازرگانی و مالی با توجه به وجود محدودیتهای داخلی

·         تجهیز شرکت به هسته مهندسی جهت زمینه سازی انجام مطالعات مهندسی و تهیه اسناد فنی و مالی مربوط به اجرای پروژه­های شرکت به صورت ظرفیت های بیرونی

·         ایجاد کنسرسیوم های تخصصی متشکل از شرکتهای مهندسی و اجرائی و بر عهده گیری رهبری آن به منظور ورود به پروژه­های بالا دستی نفت و گاز با تاکید بر بهره­گیری حداکثر از ظرفیتهای فنی و اجرائی خارج از شرکت ( Out Sourcing )

·         استفاده از ظرفیت ها و امکانات آستان قدس به منظور بهره برداری در تامین منابع مالی با هماهنگی مراکز ذیربط

 

.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به سازمان اقتصادی رضوی می باشد