مأموریت


اداره حفاظت و صیانت از اراضی در رقبات موقوفه و انجام عملیات کشاورزی و دامپروری و ایجاد صنایع و کارخانجات تبدیلی فرآورده های کشاورزی و دامی و صنایع غذایی است که در جهت تامین هدف فوق می تواند به انجام امور زیر بپردازد .

الف کاشت محصولات زراعی

ب پرورش و نگهداری طیور

ج ایجاد باغات ( توسعه باغات )

د ایجاد صنایع غذایی

هـ - ایجاد سردخانه

و خرید و فروش و صادرات و واردات محصولات کشاورزی ( صادرات با برند رضوی )

ز استفاده از تکنولوژی پیشرفته جهانی

.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به سازمان اقتصادی رضوی می باشد