معرفی شرکت


موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی به موجب بند یک جلسه شماره 15 مورخ بیست و هشتم مهر ماه 1388 هیات مدیره محترم سازمان اقتصادی رضوی در تاریخ هجدهم اسفند 1388 با انتقال واحد گاوداری مزرعه نمونه و با نام هلدینگ دامپروری تاسیس گردیده و با تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخ نوزدهم تیرماه 1391 با تغییر نام موسسه کنه بیست در اداره ثبت شرکتها بنام موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی به شماره 148 به ثبت رسید . خالص دارائیها و بدهیهای انتقالی از واحد های گاوداری و مرغداری کنه بیست ، مزرعه نمونه ، کشاورزی رضوی ، کشت و صنعت سرخس ، به عنوان منابع سرمایه ای در حقوق صاحبان سهام که تماماً متعلق به آستان قدس رضوی می باشد ثبت شده است . مرکزی اصلی خیابان دانشگاه دانشگاه 31 پلاک 4 می باشد و حوزه فعالیت واحد های آن شامل پرورش گاو شیری و گوشتی و مرغ گوشتی در منطقه مزرعه نمونه ، تربت حیدریه، کنه بیست ، و سرخس می باشد.

.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به سازمان اقتصادی رضوی می باشد