معرفی شرکت


شرکت کمباین سازی ایران در15 آذرماه 1348 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شهرستان تهران تحت شماره 13569 به نام شرکت جانساز) سهامی خاص( به ثبت رسیده و طی سال‌های 1349و 1361 به ترتیب به شرکت ایران جاندیر (سهامی خاص( و سپس به شرکت کمباین سازی ایران )سهامی خاص( تغییر نام یافت و نهایتا به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 25 اسفندماه 1370 نوع شرکت ازسهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید.         

.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به سازمان اقتصادی رضوی می باشد